Drottning Margrethe i rött

Margrethe som vanligt färgglatt klädd inspekterar kadetterna på kungliga skeppet Dannebrog vid årets första seglats med Dannebrog

från Köpenhamn till Helsingör

2013-05-06


Mobile: (+46)708 14 47 75        E-mail: hbg-bild@telia.com